100 Years of Dutch Graphic Design

Het hart van het museum wordt gevormd door de semipermanente tentoonstelling 100 Years of Dutch Graphic Design. In drie zalen, samen goed voor meer dan zeshonderd vierkante meter, wordt de bezoeker meegevoerd langs bekende én onbekende hoogtepunten uit een eeuw graphic design. Een uniek historisch overzicht dat duidelijk maakt hoezeer de Nederlandse grafische vormgeving is verweven met de modernisering van de samenleving in de twintigste eeuw.

Maatschappelijke ontwikkelingen

Centraal staat op welke punten de ontwikkeling van het vakgebied en maatschappelijke ontwikkelingen elkaar raken. Grafisch ontwerpen zien wij als een typisch fenomeen van de twintigste eeuw. Terwijl Nederland moderniseert, brengt de nieuwe communicatie-industrie een enorme bandbreedte aan visuele stijlen voort.

Gezichtsbepalend

De bezoeker ziet hoe het grafisch ontwerpen successievelijk het gezicht van verschillende domeinen van het openbaar leven is gaan bepalen. Tussen de twee wereldoorlogen zijn het eenlingen die de toon zetten. In de tweede helft van de twintigste eeuw heeft het vak een enorme schaalontwikkeling doorgemaakt. Er is sprake van een grote verscheidenheid aan visuele stijlen. Daarnaast zijn ontwerpers steeds breder betrokken bij het dagelijks leven van het publiek. De tentoonstelling sluit af met een kleine selectie van ontwerpen van de laatste vijfentwintig jaar. Zij vertegenwoordigen de diversiteit van actuele ontwerppraktijken.

Interactie

De tentoonstelling reageert op de aanwezigheid en looproute van de bezoekers. De interactiviteit neemt gaandeweg toe. De bezoeker ervaart dat interactie in de communicatie in de loop van de twintigste eeuw steeds belangrijker is geworden. Ontwerpers en opdrachtgevers hebben meer inzicht verworven in de wijze waarop het publiek visuele communicatie leest en begrijpt. Technologie is een toenemende rol gaan spelen in de communicatie en beeldcultuur.

Verborgen schatten

De objecten in 100 Years of Dutch Graphic Design worden om de drie maanden gedeeltelijk vervangen. Bovendien is een groot deel van de tentoongestelde objecten afkomstig uit collecties die zelden tot nooit worden getoond. Met deze dynamische opzet van de permanente tentoonstelling realiseert het Graphic Design Museum zijn doelstelling om verborgen schatten uit de Collectie Nederland zichtbaar te maken voor een breed publiek.
Naast een wisselende lijst van bruikleengevers werkt het museum voor deze tentoonstelling regulier samen met het ReclameArsenaal, het Nederlands Archief Grafisch Ontwerpers (NAGO), het Museum Meermanno in Den Haag en het Geldmuseum in Utrecht.

Website: www.graphicdesignmuseum.nl

Share your thoughts