Groeneofferte.nl gelanceerd

http://vimeo.com/16052505

Op 23 oktober 2010 vond de lancering plaats van een nieuwe portal omtrent duurzaamheid: groeneofferte.nl.De Groene Offerte is een community waar ontwerpers en ondernemers die duurzaam willen (samen)werken relevante en inspirerende kennis, cases en ervaringen rond duurzaam ontwerpen en ondernemen kunnen vinden en delen. De Groene Offerte is een initiatief van Arjan Hilgersom (Team Hilgersom), ontwerpbureau Autobahn en de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO).

Milieu-impact bepaald in ontwerpfase

Voor ontwerpers is een belangrijke taak weggelegd bij duurzame ontwikkeling omdat het grootste deel van de milieu-impact van een product of dienst wordt bepaald in de ontwerpfase. Steeds meer ontwerpers worden zich hiervan bewust, en ook opdrachtgevers werken steeds meer vanuit een nieuw duurzaam (inkoop)beleid. De BNO constateerde dat de kennis voor het verduurzamen van de ontwerpsector echter vaak bleek te ontbreken of niet inzichtelijk genoeg was door het versnipperde aanbod.

www.groeneofferte.nl