Trust Design

Volgens een recente enquête van het Amerikaanse onderzoeksbureau Edelman geldt voor 83 procent van de consumenten dat vertrouwen in een bedrijf hetgene is waaraan ze het meest behoefte hebben wanneer ze zaken doen of producten en diensten afnemen. In een soortgelijke enquête in 2006 haalde vertrouwen niet eens de top 10.

Toen de wereldwijde financiële crisis in 2009 toesloeg, transformeerde vertrouwen van een persoonlijk gevoel bij een handdruk tot een cruciaal gegeven bij het zaken doen en in het dagelijks leven. Dat jaar zei de toenmalige Britse premier Gordon Brown tijdens zijn toespraak voor de verzamelde wereldleiders in Davos: ‘Dit is een crisis. Niet alleen een kredietcrisis, maar een vertrouwenscrisis.’ President Barack Obama uitte zich op soortgelijke wijze in zijn State of the Union-toespraak: ‘We moeten inzien dat we momenteel worden geconfronteerd met meer dan een tekort aan dollars. We worden geconfronteerd met een tekort aan vertrouwen.’ Dit tekort heeft een nijpend verlangen achtergelaten naar meer vertrouwen in de diensten waarvan we gebruik maken, het voedsel dat we eten en de producten die we aanschaffen. Naar aanleiding hiervan moet het design zich herinneren hoe het in zijn nobel verleden altijd tegemoetgekomen is aan de behoeften van de samenleving. Dat laatste is precies hetgene wat design moet doen in reactie op de nieuwe vraag naar vertrouwen.

Design en vertrouwen

Onze relatie met design en de functionaliteit ervan was vroeger lineair. Als gebruiksvoorwerp x functie y had uitgevoerd dan waren we tevreden. Maar onze verwachtingen ten aanzien van design en de impact ervan zijn veranderd. Toen de iPod verscheen, werd deze geprezen als een muziekspeler met een revolutionair ontwerp, maar hij veranderde eveneens de manier waarop wij audio-entertainment kopen, de manier waarop wij door het aanbod heen navigeren en de interactie die wij ermee hebben. De iPhone en iPad hebben onze relatie met communicatie, informatie en media enorm veranderd. Bovendien is de definitie van de functionaliteit van gebruiksvoorwerpen verruimd vanwege de recente aandacht voor duurzaamheid: deze dekt niet langer alleen de directe rol die ze in ons leven vervullen, maar ook het effect dat ze aan het eind van hun leven hebben op het milieu.
Terwijl de impact van het design zich steeds verder uitstrekt tot in nieuwe gebieden van ons bestaan en onze omgeving, verwachten mensen dat het design een grotere verantwoordelijkheid neemt – om hen een groter gevoel van vertrouwen te geven.

Onderzoeksproject

Trust Design is een onderzoeksproject dat is opgezet om de relatie tussen design en vertrouwen te bestuderen en de manieren te onderzoeken waarop design kan reageren op de huidige vertrouwenscrisis. Het is belangrijk dat de nieuwe functionaliteit en de nieuwe verwachtingen tegenover design bekeken worden aan de hand van een complex en gelaagd onderzoek. Essentiële vragen moeten worden beantwoord: wat zijn de bestanddelen van vertrouwen? Kun je vertrouwen ontwerpen? En omgekeerd: kun je ontwerpen vertrouwen? Wij streven naar een allesomvattende, holistische reactie op de uitdagingen waarmee design geconfronteerd wordt en daarom putten we uit kennis die is opgedaan door een breed scala van individuen in zeer diverse praktijken. We doen dit aan de hand van experimenten, onderzoek en workshops. Trust Design wil ook een katalysator zijn voor nieuwe experimenten, ideeën en producten die gewijd zijn aan het op elkaar laten aansluiten van design en vertrouwen. Het verheugt ons dit te kunnen doen in samenwerking met de volgende partners:

Volume Magazine

In 2011 zal Trust Design samen met Volume Magazine de relatie tussen vertrouwen en design onderzoeken aan de hand van vier verschillende thema’s. De projectmanager van Trust Design, Scott Burnham, treedt op als gastredacteur voor de betreffende nummers van Volume. Het eerste hiervan komt uit in maart en zal ingaan op vertrouwen en design in relatie tot de vergrijzing.

Design Academy Eindhoven

Een centrale doelstelling van Trust Design is met functionaliteit omgaan als een katalysator voor designonderzoek en -creatie. De Design Academy Eindhoven treedt op als onze partner op het gebied van de creatie van nieuwe ontwerpen. Eerste- en tweedejaars masterstudenten werken aan een op vertrouwen gebaseerde ontwerpmethode en onderzoeken alternatieve benaderingen voor communicatiesystemen, productiewijzen, publicaties, producten en de openbare ruimte.

Vrije Universiteit Amsterdam

De Vrije Universiteit in Amsterdam ondersteunt Trust Design door het uitlenen van een stagiair: Esther Waardenburg van het masterprogramma Design Cultures zal onderzoek doen naar bestaande activiteiten, websites en andere uitingen die gaan over de relatie tussen design en vertrouwen.

hr info Trust Design
www.trustdesign.nl